SELECT * FROM `product`,`phanloai` WHERE `phanloai`.`productid` = `product`.`productid` AND `product`.`productid`= '38'
Bảo hiểm xe máy Bưu điện
01 năm
02 năm

Số lượng:

MÔ TẢ SẢN PHẨM
giúp Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên và nhân dân được bồi thường trong trường hợp không may gây ra tai nạn cho người khác hoặc bảo vệ quyền lợi của bản thân trong những tính huống nguy cấp

Trang hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gây quỹ tiếp sức cho em

Đơn vị chủ quản: Huyện đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Email: huyendoangiongrieng@gmail.com - ĐT: 0855.997.009

Báo lỗi kỹ thuật, khiếu nại đơn hàng: 0915.546.238 (Nghị)