SELECT * FROM `product`,`phanloai` WHERE `phanloai`.`productid` = `product`.`productid` AND `product`.`productid`= '2'
Tăm tre gây Quỹ

Số lượng:

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thực hiện sự phối hợp giữa Huyện đoàn và phòng Giáo dục huyện Giồng Riềng, vận động đội viên, học sinh mua tăm tre để gây quỹ tiếp sức cho em, sau khi trừ chi phí mỗi gói Tăm sẽ thu lại được 1.000 đồng để gây "Quỹ CLB tiếp sức cho em huyện Giồng Riềng" để giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo,...

Trang hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gây quỹ tiếp sức cho em

Đơn vị chủ quản: Huyện đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Email: huyendoangiongrieng@gmail.com - ĐT: 0855.997.009

Báo lỗi kỹ thuật, khiếu nại đơn hàng: 0915.546.238 (Nghị)