SELECT * FROM `product`,`phanloai` WHERE `phanloai`.`productid` = `product`.`productid` AND `product`.`productid`= '11'

Số lượng:

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Trang hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gây quỹ tiếp sức cho em

Đơn vị chủ quản: Huyện đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Email: huyendoangiongrieng@gmail.com - ĐT: 0855.997.009

Báo lỗi kỹ thuật, khiếu nại đơn hàng: 0915.546.238 (Nghị)